Waarom Praxis Foundation?

Veranderingen gestructureerd aanpakken: Bedrijven veranderen. Altijd en continu. In de loop der jaren zijn er vele methodieken bedacht om die veranderingen in goede banen te leiden. Sommige van deze methodieken leggen de nadruk op de werkwijze, andere op competenties. Bekende voorbeelden zijn PRINCE2 / MSP / MoP, IPMA en PMI. In alle gevallen is er sprake van een compleet uitgewerkte methodiek die geïmplementeerd moet worden in organisaties. De ervaring leert dat het onmogelijk is om vanuit een generieke methodiek de veranderingen in een specifiek bedrijf te managen. Veelal wordt de methodiek anders en/of deels gebruikt, terwijl dit eigenlijk niet de intentie is geweest bij het opstellen van de methodiek.

Hoe trainen wij?

De cursist krijgt in deze training een voldoende basis aangereikt om de functies van P3M processen te begrijpen en toe te kunnen passen in de dagelijkse werkomgeving.

Na afloop van de training kan de cursist opgaan voor het Praxis Foundation examen. Dit examen bestaat uit 75 multiplechoice vragen (in het Engels) welke binnen 60 minuten moeten worden beantwoord. Het betreft een gesloten boek examen. De kandidaat is geslaagd indien hij minimaal 38 vragen correct heeft beantwoord.

Wat leer je?

Hiermee lijkt het dus niet (goed) mogelijk om een universele methodiek te maken die in zijn volle omgang voor alle bedrijven in alle situaties geschikt is. Er zijn wel onderdelen die universeel bruikbaar zijn. Die zijn ook weer verzameld en die noemen we dan “Best Practices”.
Zo zie je veel bedrijven die voor het grootste deel gebruik maken van PRINCE2 (methodisch) en van IPMA (competenties). Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de Agile wereld waarin de werkwijze op teamniveau vaak prima is beschreven, maar men ook delen van PRINCE2, MSP of IPMA gebruikt.

Het Praxis Framework is een framework voor het managen van projecten, programma’s en portfolio’s, dat er standaard al van uitgaat dat het op maat gemaakt moet worden. Het omvat een Body of Knowledge, Methodiek, Competentieraamwerk en een Competentie Volwassenheid Model. Verder wordt het ondersteund door een Kennisbank en een Encyclopedie. Het Praxis Framework heeft vele “Best Practices” verzameld en in samenhang tot elkaar in het Framework geplaatst.

Praxis is vrij te gebruiken en op maat te maken.

Voor wie:

Deze training is zeer geschikt voor mensen die werkzaam zijn in een Project-, Programma- of Portfolio management omgeving (P3M). Hoewel er geen toegangseisen zijn, is het wel raadzaam om enige werkervaring in het P3M vakgebied te hebben.

Prijs

De prijs die je betaalt is € 1095,- exclusief btw en inclusief examen.

Materiaal:

De Project Academie maakt in deze training gebruik van het boek ‘Praxis Framework’ van Adrian Dooley en van eigen ontwikkeld maatwerk trainingsmateriaal inclusief proefexamens.

Duur en Data

De training duurt 2 dagen

 • 23 en 27 juli (incl. examen)
 • 30 juli en 3 augustus (incl. examen)
 • 20 en 24 augustus (incl. examen)
 • 27 en 31 augustus (incl. examen)
 • 3 en 7 september (incl. examen)


contact

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*

 • Praxis Framework™ Overview
 • Defining Projects, Programmes, and Portfolios
 • The Process Model
 • Lifecycles
 • Praxis & DSDM Agile
 • Governance
 • P3M Maturity and Capability
 • Relationships with other P3M approaches
 • Project and Programme Processes
 • Portfolio Processes
 • Documentation
 • Organisation Management
 • Stakeholder Management
 • Business Case
 • Information Management
 • Requirements Management
 • Scope Management
 • Change Management
 • Schedule Management
 • Financial Management
 • Risk Management
 • Procurement
 • Resource Management
 • Conflict Management
 • Motivation
 • Leadership
 • Team Building
 • Negotiation
 • Influencing
 • Communication