PRINCE2® practitioner heeft bij ons twee doelen. Aan de ene kant word je voorbereid op het halen van het practitioner examen. Aan de andere kant, die in onze ogen wel zo belangrijk is, neem je je eigen project mee naar de trainingen, om in een aantal stappen PRINCE2® praktisch op maat te maken binnen je eigen omgeving. Je leert van de andere deelnemers dat PRINCE2® niet zo maar als een standaard is toe te passen op verschillende projecten. Door de kunst van het bewust toepassen en weglaten van de PRINCE2® bouwstenen, krijg je begrip voor alle gereedschappen van de methode en leer je de juiste uitzoeken en toepassen in jouw project.

Je leert hoe de thema’s en de managementproducten van PRINCE2® zich ontwikkelen binnen de verschillende processen van de methode. Je leert deze op maat te maken op je eigen project door de theorie te spiegelen aan je  eigen omgeving en de projecten van de andere deelnemers. Door deze aanpak zul je ontdekken dat de PRINCE2® onderwerpen op verschillende manieren toe te passen zijn als de projecten in omvang of complexiteit verschillen.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Een opdracht helder krijgen en deze af te stemmen met een stuurgroep.
 • Een projectorganisatie opzetten en rolbeschrijvingen maken en gebruiken.
 • De juiste resources krijgen voor het opzetten van een goed projectplan/P.I.D.
 • Productgericht plannen voorbereiden en uitvoeren.
 • Projectbeheersing opzetten.
 • Het kwaliteitspad opzetten, beheren en daarmee voortschrijdend inzicht managen.
 • Projectfasering opzetten en gebruiken als rustpunt en beslismoment.
 • Risico’s identificeren en managen.
 • Budgetten opbouwen en bewaken.
 • Een businesscase opzetten en bespreken met een stuurgroep.
 • Stuurgroepvergaderingen voorbereiden.
 • Werkpakketten afstemmen en voortgang bewaken.
 • Issues en Risico’s escaleren en afhandelen.
 • Leerpunten herkennen, inzetten en overdragen.
Het definitieve programma wordt de eerste dag vastgesteld aan de hand van de persoonlijke doelstellingen van de deelnemers van de training. Gedurende de training zal dit programma zich verder ontwikkelen.
Tijdens deze training zul je merken dat het spiegelen van de theorie met je eigen project binnen jouw eigen omgeving en met de projecten van de andere deelnemers, je meer grip gaat geven op je project. Door elkaars concrete ervaringen van de periode tussen de trainingsdagen uit te wisselen tijdens de trainingen krijg je een schat aan leerpunten die direct toepasbaar zullen zijn op je eigen project.

Bij een training van 3 aparte dagen betaal je € 1195,-, Bij een training van twee aaneengesloten dagen (en later examen) betaal je € 995,-. Deze trainingen zijn inclusief cursusboek, cursusmap, licentie PRINCE2® memotrainer (met slagingsgarantie) en het officiële practitionar examen. Je betaling dient een week voor aanvang binnen te zijn.

Indien je een open inschrijving wilt volgen kun je kiezen uit de volgende opties:

 • 3 aparte dagen training
 • 2 aaneengesloten dagen en later examen
Naast de groepstraining oefen je thuis online met onze memotrainer waarmee je gegarandeerd slaagt voor het examen.

Je wordt getraind door:
Arwin Giebers, Mirjam Kolkman of Peter van der Maas