Waarom P3O Foundation?

P3O Foundation staat voor “Portfolio, Programme en Project Office (P3O®). Het gebruik van het P3O® model en de guidance stelt een organisatie in staat om op het juiste moment de juiste besluiten te nemen m.b.t. het portfolio van projecten en de projecten zelf. Met de introductie van P3O® kunnen organisaties de investering in geld en resources voor projecten optimaliseren door een effectief portfolio te beheren.

Hoe trainen wij?

In de training richten we ons op de praktijk van de deelnemers. Op deze manier ben je in staat  het Foundation examen te halen en de theorie in eigen praktijk toe te passen. We bieden deze training ‘blended’ aan, wat betekent dat je gerichte klassikale bijeenkomsten volgt, de mogelijkheid hebt om online verder te studeren en een case study in je eigen praktijk doet. Tijdens dit proces is de trainer (Martin Caron) beschikbaar om je te coachen en je vragen te beantwoorden.

Wat leer je?

P3O Foundation geeft handreikingen om het portfolio, de projecten en de informatievoorziening van beiden op de juiste manier in te richten. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de mogelijke structuur, rollen, functies, diensten, tooling en technieken die hierbij een rol spelen.

De trainer

Je wordt getraind door Martin Caron. Hij is geaccrediteerd PRINCE2, MSP, MoP en P3O trainer, begeleidt workshops en management games en heeft diverse projecten, PMO organisaties en portfolio’s gemanaged en ingericht. Martin over de training:

‘Training betekent voor mij dat ik mijn kennis en ervaring inzet om deelnemers kennis te laten verwerven en daarbij bij de deelnemers inzichten te laten ontstaan die inspireren om deze kennis te borgen en in de dagelijkse praktijk te gaan toepassen. Daarbij vind ik het belangrijk dat de cursist het gevoel heeft dat er iemand naast hem of haar staat die meedenkt. Die de standaard aanpak weet toe te passen op de  voor de klant specifieke situatie’

P3O

Prijs

De training is inclusief hand-out, P3O guidance, memotrainer, online contact met de trainer en examen. De prijs die je betaalt is € 895,-

Datum

Voorjaar 2017: dinsdag 16 mei

De trainingsdag is van 9.00 tot 16.30 uur. Je ontvangt een examenvoucher waarmee je op eigen gelegenheid het examen bij APMG in Huissen kan afnemen

Locatie

De training vindt op ons centraal in het land gelegen kantoor plaats:

Anthonie Fokkerstraat 5
3772MP Barneveld


contact

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*

Programma

Thuis ga je met behulp van het P3O boek, slides en de memotrainer  de theorie eigen maken en de oefenvragen doorwerken. Daarnaast werk je aan de individuele leeropdracht zodat je P3O in de eigen omgeving kan inpassen.  Dit duurt ongeveer 15 uur.
  • Introductie training en uitleg opbouw
  • Opzet van de guidance bespreken
  • Overzicht P3O raamwerk, organisatorische context en inrichting
Bespreking van de huiswerkopdracht (individuele leerdoelen) via een 
werkvorm waarin iedereen zijn/haar vragen op tafel kan leggen. 
We behandelen nog openstaande vragen over de theorie en examenvoorbereiding. 

Je ontvangt een examenvoucher waarmee je op eigen gelegenheid het examen bij APMG in Huissen kan afnemen