Banner VC P3O

Wat is P3O®?

P3O® staat voor “Portfolio, Programme en Project Office (P3O®)”. Het gebruik van het P3O® model en de guidance stelt het management in staat om op het juiste moment de juiste besluiten te nemen m.b.t. het portfolio van projecten en de projecten zelf. Met de introductie van P3O® kunnen organisaties de investering in geld en resources voor projecten optimaliseren door een effectief portfolio te beheren. P3O® geeft handreikingen om het portfolio, de projecten en de informatievoorziening van beiden op de juiste manier in te richten. Daarnaast wordt er uitgebreid ingegaan op de mogelijke structuur, rollen, functies, diensten, tooling en technieken die hierbij een rol spelen. Het raamwerk geeft inzicht in de baten en voordelen die de inrichting van een P3O® voor een organisatie kan opleveren.

Wat betekent de investering in een P3O®? Wat levert het op? Het P3O® raamwerk beschrijft de mogelijke dienstverlening, die aan de organisatie geleverd kan gaan worden. Deze diensten en functies kunnen worden geleverd vanuit drie functionele werkgebieden:
1. Portfolio support services – gericht op ondersteuning van management besluitvormingsprocessen m.b.t. programma’s, projecten en prioritering.
2. Delivery support services – gericht op het ondersteunen van succesvolle realisatie van programma’s en oplevering van projecten.
3. Centre of Excellence Gericht op de kwaliteit van bovenstaande processen, standaardisatie, expertise, training, consultancy.

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor portfoliomanagers, leidinggevenden van portfolio-, programma en/of projectbureaus, senior lijnmanagers of managers, die belast zijn met het besluitvormingsproces om de strategie zo effectief mogelijk te vertalen in acties. De training is ook zeer geschikt voor de consultant die in deze veranderingsprocessen adviseert. U zoekt naar manieren om het besluitvormingsproces m.b.t. portfoliomanagement te optimaliseren, te verbeteren of in te voeren. Meer samenhang tijdens de uitvoering van projecten en programma’s te creëren en de kennis en ervaring met projecten en programma’s vast te houden en te gebruiken voor de toekomst. Daarnaast biedt de training u de mogelijkheid zich te laten certificeren in de P3O® op Foundation niveau.

Hoe trainen wij?

Voor de “virtual classroom” aanpak wordt gekozen om de deelnemers in staat te stellen hun studietijd zo effectief mogelijk in te vullen door:

  • Online bijeenkomsten via virtuele kanalen voor alle deelnemers;
  • te werken aan een specifieke vraag m.b.t. de problematiek van PMO’s in de eigen werkomgeving; Hierbij krijgt de deelnemer een individuele leeropdracht om een vraag uit de eigen werkomgeving m.b.v. een element uit P3O te gaan oplossen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het maken van een “implementatieplan”; het opzetten van een P3O Service Catalogus of een goede business case schrijven voor de P3O inrichting.
  • de trainer beschikbaar te hebben voor vragen en coaching.

De trainer is online beschikbaar voor de groepssessies en tussentijdse ondersteuning daar waar nodig. Het programma is bestaat uit vier 2 uur durende online sessies. De eerste twee sessies zullen gericht zijn op de theorie. Hiervoor wordt thuis voorbereidingstijd van de cursist verwacht. In de derde en vierde sessie krijgt elke deelnemer de gelegenheid zijn/haar casus te presenteren. De casussen worden in de groepsessies besproken.

Examen doen?

De training wordt afgerond met het door Axelos geaccrediteerde P3O Foundation examen. Het examen is een MC examen dat in 40 minuten afgenomen wordt. De cursist ontvangt een examenvoucher. Hiermee kan de cursist op eigen gelegenheid het examen vanuit huis.

Wie is je trainer?

Martin Caron: “Training betekent voor mij dat ik mijn kennis en ervaring inzet om deelnemers kennis te laten verwerven en daarbij bij de deelnemers inzichten te laten ontstaan die inspireren om deze kennis te borgen en in de dagelijkse praktijk te gaan toepassen. Daarbij vind ik het belangrijk dat de cursist het gevoel heeft dat er iemand naast hem of haar staat die meedenkt. Die de standaard aanpak weet toe te passen op de voor de klant specifieke situatie”.
Mijn training- en projectmanagement ervaring ligt in:

  • Het trainen op het gebied van methodieken (Portfolio-, programma-, projectmanagement), IPMA, Stakeholder Engagement en Change Management. Geaccrediteerd PRINCE2, MSP, MoP, Stakeholder Engagement, Change Management en P3O trainer.
  • Begeleiden van workshops en management games m.b.t. PPPM.
  • In de rol van projectmanager uitvoeren van trajecten ter verbetering van PPPM door inrichting van PMO organisaties en portfolio besluitvormingsprocessen.
  • Opzet en uitvoering van diverse projecten bij KLM, Shell en PcM dagbladuitgevers.
  • Achtergrond in verschillende technische en managementrollen in ICT.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-caron-41a2215/

Trainer:

Martin Caron

Prijs

€ 649,00 per cursist inclusief hand-out, P3O guidance, online contact met de trainer en examen. De genoemde prijs is exclusief BTW.

Wanneer en waar?

De training kan worden gegeven in 4 dagdelen van 2 uur per dagdeel. In de virtual classroom volg je de training gewoon thuis. Het online examen kan door de kandidaten op een zelfgekozen datum en tijdstip worden ingepland en kan eveneens thuis worden afgenomen.

Data

dinsdag 14 april: 10:00 – 12:00 uur
donderdag 16 april: 10:00 – 12:00 uur
dinsdag 21 april: 10:00 – 12:00 uur
donderdag 23 april: 10:00 – 12:00 uur

Wilt u meer informatie of wilt u deze training als een incompany training organiseren?
info@deprojectacademie.nl


contact

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*