Waarom?

Het programma biedt de deelnemers veel inzicht in de wijze waarop zij als mens vorm en inhoud geven aan hun projecten. Tegelijkertijd krijgen de deelnemers een krachtige set aan gereedschappen mee, waarmee ze projecten concreet kunnen definiëren en beheerst kunnen uitvoeren.

Hoe?

Tijdens de vier trainingsweekenden werk je aan je de ontwikkeling van je persoonlijke kracht in complexe projectomgevingen.

De opleiding project- en Verandermanagement biedt PRINCE2® en IPMA, maar is veel meer dan dat. De opleiding is gebaseerd op een sterke balans tussen de drie kernelementen, waarop het IPMA competentieprofiel is gebaseerd:

 • Contextgevoeligheid: organisatie- en omgevingsbewustzijn (14 dagdelen)
 • Zelfbewustzijn: persoonlijk leiderschap en sociaal vaardig handelen (20 dagdelen)
 • Vakbekwaamheid: projectmanagementmethoden en –vaardigheden (15 dagdelen)

De drie kernelementen en de daar onderliggende IPMA competentie-elementen worden in deze training verrijkt en verdiept aangeboden. Daardoor leer je het vak, de omgeving waarin dit vak wordt uitgeoefend en jezelf goed kennen. Je versterkt je zelfbewustzijn en je zelfredzaamheid!

Bovendien: naast een PRINCE2® en IPMA D (of C) certificaat levert de opleiding jou ook een post HBO certificaat op, inclusief doorstroomkansen naar masteropleidingen.

De doelgroep

Projecten managen is een uitermate boeiend, maar ook lastig vak. Je hebt nagenoeg altijd te maken met samenwerkingsprocessen tussen meerdere partijen. Partijen die deskundigheid leveren.
Partijen die het projectresultaat gaan gebruiken. Partijen die het projectresultaat inzetten om organisatie- of afdelingsdoelen te realiseren.

Als jij als projectmanager middenin dergelijke krachtenvelden wilt excelleren en met je projectteam de weg naar het projectresultaat professioneel wilt bewandelen, dan is deze opleiding zonder meer passend. Je leert de specifieke rol van projectmanager/projectleider vanuit een diversiteit aan perspectieven kennen. Na de opleiding zit je stevig op de stoel van deze functie. Je wijst niet meer naar anderen rollen, maar geeft vanuit deze rol zelfbewust leiding aan de realisatie en invoering van het projectresultaat.

Data

Het programma start met introductieweekend op 30 september en 1 oktober.
Daarna iedere dinsdagavond les van 18.00 tot 21.30 en tussendoor 3 trainingsweekenden (vrijdag tot en met zaterdag)

Locatie

De trainingsweekenden zijn in een goed verzorgd hotel rondom Arnhem.
De dagdelen vinden plaats op de HAN; ruitenberglaan 31, Arnhem

Prijs

De prijs voor deze veel omvattende training & opleiding bedraagt € 5.550,00 exclusief btw, literatuur en examenkosten.

Inschrijven

Uw naam*

Uw email*

Uw telefoonnummer*

Naam organisatie*

Trainingsweekend 1. Je leert je team – zo zien wij iedere groep die we opleiden – kennen en je wordt je meer bewust van je eigen persoonlijkheid in relatie tot het team. Je kiest ervoor om samen met het team de opdracht aan te gaan: “jezelf bekwamen in het vak projectmanagement!” De IPMA competentie-elementen waar we dit weekend mee aan de slag gaan:

 • Zelfbeheersing
 • Betrokkenheid & motivatie
 • Teamwerk

Je leert de context van de organisatie kennen en doorziet de wijze waarop in die context projecten afgebakend kunnen worden. Je leert een analyse te maken van je eigen organisatie en bakent hier potentiële projecten in af. Je ontwikkelt een scherp inzicht in de organisatie en haar omgeving.De IPMA competentie-elementen die in deze module worden verdiept:

 • Primair proces
 • Staande organisatie
 • Systemen
 • HRM
 • Portfoliomanagement

Trainingsweekend 2. Communiceren, onderhandelen, omgaan met conflicten vormen in ieder project kernvaardigheden. Je hebt als projectmanager te maken met een veelheid aan partijen, waarmee je een goede samenwerking moet opbouwen. De communicatieve en emotionele vaardigheden die je hiervoor in kunt zetten, staan in het tweede trainingsweekend centraal. De IPMA competenties die dit weekend worden verdiept:

 • Communicatie
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit

Je leert via de methode PRINCE2® de kernaspecten van het vak projectmanagement kennen. Afspraken maken met de opdrachtgever. Je project inrichten. Je project faseren en beheersen. Je projectresultaat opleveren. De hoofdstappen projectvoorbereiding, projectinrichting c.q. –definitie, projectuitvoering en projectoplevering hebben een plaats in alle projectmanagementmethoden. PRINCE2® heeft deze hoofdstappen gedetailleerd uitgewerkt, waardoor je inzicht krijgt in een scala aan toepasbare instrumenten en besluitvormingsmethoden. Vanaf 2009 staat je vermogen om situationeel bewust te kiezen vanuit deze instrumenten, waardoor de aanpak wordt toegespitst op de aard van het op te leveren projectresultaat. Je sluit de module af met een examen PRINCE2® foundation. De IPMA competentie-elementen die in deze module worden verdiept:

 • Projectoriëntatie

Het derde trainingsweekend. Tijdens dit weekend werk je aan je persoonlijk leiderschap in de context van projecten. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Welke kwaliteiten en valkuilen bezit je en waar ligt ontwikkelvermogen? Waarom doe je, zoals je doet? Welke overtuigingen werken opbouwend c.q. belemmerend door in je gedrag? … Persoonlijke vragen, die erop zijn gericht jezelf en je persoonlijke kwetsbaarheid op een positieve manier te leren kennen en waarderen. Je versterkt je zelfbewustzijn. Je sluit de module af met een persoonlijke reflectie. we gaan met de volgende IPMA competentie-elementen aan de slag:

 • Leiderschap
 • Zelfbeheersing
 • Assertiviteit
 • Betrokkenheid & motivatie
 • Waardering & respect
 • Ethiek

Je leert tijdens deze module projecten zakelijk te rechtvaardigen. Met gevoel voor de organisatorische omgeving onderbouw je een projectvoorstel. Tijdens de module werk je aan het schrijven van een business case. We gaan met de volgende IPMA competentie-elementen aan de slag:

 • Programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Financieel management

Het laatste trainingsweekend. Tijdens dit weekend leer je jezelf in relatie tot anderen en diverse contexten te ontwikkelen. Het weekend start met het presenteren van je business case. Hoe oefen je invloed uit? Hoe ga je om met oordelen? Hoe creëer je Win/Win akkoorden? Hoe stimuleer je openheid? Hoe stimuleer je de attitude van doelbewust en resultaatgericht handelen? … zijn vragen die aan de orde komen. Ook dit weekend wordt afgesloten met een persoonlijke reflectie. We gaan met de volgende IPMA competenties aan de slag:

 • Leiderschap
 • Openheid
 • Betrouwbaarheid
 • Ethiek
 • Resultaatgerichtheid
 • Persoonlijke efficiency

Voorgaande thema’s worden samengevat door IPMA geïntegreerd te behandelen. Tijdens deze module word je voorbereid voor het officiële IPMA D examen. De theorieën die je daarvoor moet kennen, komen één voor één aan de orde. Er is zowel veel aandacht voor interactie over de theorie in relatie tot de dagelijkse praktijk als voor het oefenen voor het examen. Je kunt afsluiten met een HAN IPMA D examen (geen officieel IPMA certificaat) of het officiële IPMA D examen in Nieuwegein. Daarnaast schrijf je tijdens deze module een projectplan.

Om projecten te laten slagen, heb je meer nodig dan alleen het vak projectmanagement. Projectsucces wordt bepaald door de mate waarin je in staat bent actoren tevreden te stellen (IPMA definitie van projectsucces). Daarvoor is het belangrijk dat je in de organisatorische context zorgvuldig en bewust leer interveniëren. Dat is de kern van de laatste module. Je leert meerdere veranderkundige theorieën kennen en toepassen. Je sluit de module af met een veranderplan.

De opleiding wordt afgesloten met een assessment over het projectrapport. Het projectrapport is een persoonlijke reflectie op een door jezelf geleid project. De opbouw van het rapport is ontleend aan de opbouw van het officiële IPMA C projectrapport. Tijdens het assessment verdedig je dit rapport voor de twee assessoren van de HAN en maximaal drie mensen uit je eigen beroepspraktijk.